Menadżer pełni wiele ważnych dla przedsiębiorstwa ról, które mają ogromne znaczenie w stosunku do poprawności prowadzenia działalności gospodarczej, jak i zaradzania zespołem. Chcąc więc piastować takie stanowisko, musimy być pewni naszych zdolności, tak by móc podołać wszelakiego rodzaju przeciwnością jakie mogą nas spotkać.

Jakby więc na to nie spojrzeć rolą każdego menadżera jest spełnianie różnorakich ról, tak by sprawnie zarządzać. Według oficjalnej definicji dzieli się je na trzy główne kategorie. Pierwszą z nich są role interpersonalne, które to obejmują takie cechy jak np. reprezentant, łącznik, czy też przywódca.

Pierwsza to swego rodzaju interpersonalne relacje i obowiązki jakie muszą być wykonywane na tym stanowisku. Jako, że menadżer jest liderem dla swojego zespołu, musi dbać o swój status oraz autorytet. Łącznik odnosi się do komunikacji. Każdy menadżer jest łącznikiem, tzn. zbiera, przetwarza i przekazuje informacje dalej.

Zapewnia on w ten sposób ciągłość relacji zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrzny przedsiębiorstwa. Ostatnia cecha z tej kategorii, to wszelakiego rodzaju relacje jakie powstają z podwładnymi.

Menadżerowie mają za zadanie zdefiniować i dbać o środowisko, w którym to pracują ich podwładni, muszą także nadzorować pracę zespołu, a także równoważyć potrzeby organizacji. Drugą kategoria to komunikacja. W niej menadżer pełni rolę monitora, który analizy różnego rodzaju dane jakie otrzymuje.

Oprócz tego kwalifikuje się także tutaj rola osoby, która upowszechnia różnego rodzaju informacje, która pełni funkcję rzecznika, czyli reprezentuje organizację w środowisku zewnętrznym. Ostatnią kategorią są decyzje.

Tutaj wszystkie cechy odnoszą się właśnie do nich i do różnego rodzaju problemów z jakimi należy się uporać. Warto podkreślić tutaj cechę jaka jest zdolność do negocjacji, gdyż w pracy menadżera istnieje wiele sytuacji, gdzie będzie musiał je wykorzystywać, by móc zrealizować swoje cele. Ostatecznie jednak praca menadżera jest idealna tylko dla wybranych osób o określonych cechach.