W przypadku wyjątkowo skomplikowanych, trudnych projektów, często niezbędne jest zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Projekty o podwyższonym ryzyku, bardzo skomplikowane, czy choćby dotyczące bezpieczeństwa innych często wymuszają współpracę z fachowcami w danej dziedzinie, których nie zawsze mamy w pobliżu.

Specjaliści tacy często są np. na drugim końcu Polski, co powoduje, że współpraca zwłaszcza w zespole jest niezwykle trudna. Wówczas okazuje się, że koniecznością staje się realizacja projektu poprzez wirtualny zespół, czyli taką grupę pracowników, którą zarządzać trzeba poprzez wirtualne środki komunikacji.

Telekonferencje, rozmowy poprzez internet czy wymiana e-maili to jedne z najpopularniejszych sposobów komunikowania się osób, które znajdują się w dużej odległości od siebie. Te sposoby komunikowania się w znacznym stopniu ułatwiają komunikację pomiędzy ludźmi, jednakże nie likwidują zupełnie bariery odległości.


Wybierz najlepszy dla siebie webinar. Zapraszamy! Dowiedz się więcej o tym co to jest blended learning


Nie da się bowiem ukryć, że współpraca zespołowa pomiędzy osobami tak bardzo oddalonymi od siebie, nawet przy pomocy środków komunikacji jakie są dostępne w obecnych czasach, nadal jest bardzo trudnym zadaniem.

Dodatkowo, ponieważ wirtualny zespół najczęściej tworzony jest z konieczności współpracy wysokiej klasy specjalistów, którzy mają kompetencje i kwalifikacje do pracy nad wyjątkowo trudnymi projektami, najlepiej byłoby podejmować współpracę bezpośrednią, bez ograniczeń związanych z odległością.

Niestety najczęściej nie jest to możliwe, dlatego w wyjątkowych sytuacjach liderzy grupy decydują się na to, by zwerbować do realizacji projektu wybitnych specjalistów w danej dziedzinie nawet wtedy, gdy osoby te znajdują się bardzo daleko.

Tworząc wirtualny zespół należy jednak z góry określić, w jaki sposób grupa będzie się ze sobą porozumiewać i wymieniać informacjami i wiedzą. Należy często organizować wspólne konferencje i rozmowy, podczas których zespół będzie mógł omawiać wspólnie postępy, dalsze kroki i wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.